«

plan-RDC-maison-contemporaine-etage-SOKA

Plan du RDC d’une maison contemporaine avec étage modèle SOKA